Σκέτο Internet 24

Προφορά Nova

χωρίς σταθερή τηλεφωνία
15.75€/μήνα

με προπληρωμή για τους 12 πρώτους μήνες

18.80€/μήνα

χωρίς προπληρωμή

Μπορώ να έχω στην περιοχή μου το πακέτο;